İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8000)İthalatta gözetim ve koruma önlemi uygulamaları kapsamında katma değer vergisinin indirim hakkının kaldırılmasına dair Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 36.ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*